Gazociąg Polkowice-Żary

Opis inwestycji

Gazociąg Polkowice–Żary o długości 63,7 km i średnicy 300 mm zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Polkowice, Jerzmanowa, Radwanice, Gaworzyce oraz w województwie lubuskim na terenie gmin: Niegosławice, miasta i gminy Szprotawa, Małomice i Żary. 

Trasę projektowanego gazociągu zlokalizowano w większości wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 250/200 mm.

Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach:

  • Polkowice-Gaworzyce o długości ok. 28 km
  • Gaworzyce-Małomice o długości ok. 29,8 km
  • Olszyniec-Lubomyśl o długości ok. 5,9 km

Podstawa prawna

Przedmiotowy gazociąg, ze względu na jego strategiczne znaczenie został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dla sprawnego prowadzenia inwestycji powołany został Komitet Sterujący przy Wojewodzie Dolnośląskim, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Trasa gazociągu

  • w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Polkowice, Gaworzyce, Radwanice, Jerzmanowa,
  • w województwie lubuskim na terenie gmin: Niegosławice, Szprotawa, Małomice, Żary.

Korzyści

  • zwiększenie przepustowości istniejącego systemu przesyłowego na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego,
  • zapobieganie sytuacjom kryzysowym w dostawach gazu,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje
  • rozwój istniejących specjalnych stref ekonomicznych.

Gminy, na terenie których zlokalizowany jest gazociąg, uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2%  inwestycji zlokalizowanej terenie na terenie danej gminy. Jest to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych.

Informacje o odszkodowaniach

 

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.