Integracja z europejskim systemem przesyłowym

GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie uczestniczy w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej wspierając rozwój europejskiego sektora gazowego.

Nasza wizja rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce wpisuje się w unijne strategie podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego oraz  dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego.

Rozbudowa sieci gazociągów w Polsce będzie stanowić ważny element gazowego Korytarza Północ – Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji oraz projektami z Południowego Korytarza Gazowego  za pomocą wewnętrznej infrastruktury przesyłowej krajów Europy Środkowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi inwestycjami w poszczególnych zakładkach.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.