Natural Gas Star

GAZ-SYSTEM S.A. jako spółka odpowiedzialna wobec środowiska podpisała z amerykańską Agencją ds. Ochrony Środowiska EPA porozumienie dotyczące rozpoczęcia wspólnych działań z zakresu ograniczenia emisji metanu do atmosfery poprzez implementację efektywnych finansowo technologii i praktyk.

Dzięki temu GAZ-SYSTEM S.A. został oficjalnym partnerem w Programie Natural Gas STAR. Jest to dobrowolny program promującym wdrażanie sprawdzonych i opłacalnych technologii ograniczających emisję metanu.

Korzystając z profesjonalnego oprogramowania  partnera amerykańskiego GAZ-SYSTEM S.A. analizuje obecnie możliwe źródła emisji metanu z polskiego systemu przesyłowego. 
Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.