GasNaturally

GAZ-SYSTEM S.A. we współpracy z członkami unijnej organizacji Gas Infrastructure Europe zainicjował powstanie portalu GasNaturally, dedykowanego promocji gazu ziemnego jako bezpiecznego i ekologicznego źródła energii.

15 grudnia 2011 roku Komisja Europejska opublikowała Plan działań w zakresie energii do roku 2050 (Energy Roadmap 2050). Portal GasNaturally jest odpowiedzią na apel Komisji Europejskiej o przeprowadzenie kompleksowej debaty na temat rozwiązań, które przyczynią się do zapewnienia bezpiecznych dostaw energii, przy jednoczesnym osiągnięciu docelowej redukcji emisji CO2.

Gaz ziemny jest najczystszym z paliw węglowodorowych oraz dostępnym, bezpiecznym i niezawodnym źródłem energii. Stanowi ono również idealne uzupełnienie produkcji rozwijających się aktualnie odnawialnych źródeł energii. Gaz ziemny umożliwi szybszą transformację europejskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnego systemu energetycznego cechującego się wysokim poziomem wydajności, konkurencyjności i akceptacji wśród konsumentów i przedsiębiorstw energetycznych.

Jednym z kluczowych elementów inicjatywy GasNaturally była kampania Gas Week 2012, na którą składał się tygodniowy program publicznych debat i wystaw odbywających się w Brukseli. Gas Week 2012 był okazją do wymiany poglądów i uzyskania informacji dotyczących wkładu gazu ziemnego w ochronę środowiska naturalnego, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności w Europie.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.