Global Compact

Duże znaczenie dla GAZ-SYSTEM S.A. ma udział w Global Compact. Od lipca 2009 r. spółka jest członkiem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ oraz deklaruje poszanowanie następujących zasad:

  • Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

  • Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
  • Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
  • Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
  • Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
  • Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
  • Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
  • Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
  • Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
  • Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu. 


GAZ-SYSTEM S.A. kładzie więc duży nacisk na prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej oraz stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Raport Global Compact z dn. 27.06.2015

Raport Global Compact z dn. 27.06.2014

Raport Global Compact z dn. 28.06.2013

Raport Global Compact z dn. 30.03.2012

Raport Global Compact z dn. 31.03.2011

Raport Global Compact z dn. 6.07.2010


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.