Partnerzy

GAZ-SYSTEM S.A. przywiązuje dużą wagę do współpracy, ciągłego dialogu oraz angażuje się w inicjatywy na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju. Dzięki otwartości w stosunku do otoczenia spółka bierze aktywny udział w dialogu na temat postrzegania zrównoważonego rozwoju na polskim rynku.

Przejawem zaangażowania GAZ-SYSTEM S.A. jest udział w stowarzyszeniach i inicjatywach, do których należą: Global Compact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Odpowiedzialna Energia, Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Gospodarki oraz Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu. 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.