Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy jest elementem odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i polega na podejmowaniu przez pracowników firmy działań wolontariackich na rzecz otoczenia.

Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz społeczności lokalnych, ochrony środowiska naturalnego, edukacji młodzieży itp., wykorzystując przy tym swoje umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty. Działania te podejmowane są przy wsparciu pracodawcy (organizacyjnym, finansowym etc.), zwykle w czasie pracy.

W ramach realizacji strategii wolontariatu pracowniczego GAZ-SYSTEM S.A. wdraża 4 programy, które oparte są o wartości firmowe oraz wspierają cele wewnętrzne i zewnętrzne spółki.

Program 1 - "GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla innych" polega na organizacji co roku w miesiącach listopad–grudzień zbiórki funduszy dla podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej znajdujące się w sąsiedztwie Oddziału/Centrali.

Program 2 - "GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla społeczności lokalnych" polega na organizacji raz w roku konkursu grantowego dla pracowników GAZ-SYSTEM S.A. Konkurs umożliwia pracownikom realizację ich własnych pomysłów na działalność społeczną na rzecz otoczenia społecznego i środowiska naturalnego.

Program 3 - "GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla natury" polega na organizacji co roku w miesiącach maj-wrzesień wyjazdów wolontariacko-integracyjnych, podczas których pracownicy wykonują prace fizyczne związane z ochroną środowiska na trasie inwestycji.

Program 4 - "GAZ-SYSTEM. Wspólnie dla edukacji" polega na organizacji co roku w miesiącach październik – kwiecień elitarnego programu, w którym wybrana grupa osób na stanowiskach kierowniczych/specjalistycznych cyklicznie angażuje się w działania społeczne we współpracy ze studentami uczelni technicznych o charakterze job-shadowingu czy mentoringu.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.