Szkolenie i rozwój

Rozwój zawodowy pracowników jest jednym z kluczowych zadań realizowanej polityki personalnej.

Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. korzystają ze szkoleń obligatoryjnych, zawodowych, kompetencyjnych, warsztatów, kursów językowych, studiów wyższych, podyplomowych i studiów MBA. Pracodawca umożliwia również bezpłatny udział w branżowych konferencjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dokształcający się pracownicy korzystają z urlopów szkoleniowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu pracy.

Część szkoleń realizowanych jest wewnętrznie. Od 2011 roku należą do nich m.in. szkolenia z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.