Odpowiedzialny pracodawca

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, niektórzy pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. mogą być szczególnie narażeni na ryzyko wypadku czy wystąpienia określonych chorób, dlatego też spółka stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

By zminimalizować zagrożenie wystąpienia wypadków pracownicy szkoleni są z zasad BHP, a każde stanowisko oceniane jest pod kątem ryzyka zawodowego. W spółce obowiązuje również system zarządzania bezpieczeństwem oraz odpowiednie procedury udzielania pomocy i minimalizacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy w spółce działa Społeczny Inspektor Pracy. Warunki bezpieczeństwa pracowników określone są również w umowach ze związkami zawodowymi.

GAZ-SYSTEM S.A. troszczy się nie tylko o bezpieczeństwo własnych pracowników, ale także o ochronę pracowników dostawców i podwykonawców uczestniczących w projektach realizowanych przez spółkę. Firma organizuje dla nich specjalne seminaria dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania środowiskowego przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych.

W 2011 r. GAZ-SYSTEM S.A. został przyjęty do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Firma przeszła weryfikację wyników osiąganych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy przeprowadzaną przez specjalną komisję działającą przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

GAZ-SYSTEM S.A angażuje się również w wydarzenia edukacyjne związane z tematyką bezpieczeństwa pracy. Spółka przystąpiła do akcji „Bezpieczne miejsce pracy”, w ramach której GAZ-SYSTEM S.A. zorganizował ogólnopolską konferencję ”Bezpieczne miejsce pracy w strefach zagrożenia wybuchem” skierowaną przede wszystkim do firm z branży gazowniczej, a także konkurs plastyczny dla dzieci pracowników GAZ-SYSTEM S.A. „Jak wyobrażam sobie bezpieczne miejsce pracy mojej Mamy/mojego Taty”.

Dodatkowo spółka została partnerem kampanii społecznej pt. „Prewencja wypadkowa”. Zadania realizowane w ramach kampanii polegały przede wszystkim na promowaniu dobrych praktyk w zakresie współpracy z podwykonawcami, podnoszeniu wiedzy na temat przeciwdziałania wypadkom, zwiększeniu świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa, a także upowszechnianiu zasad bezpiecznej pracy na wysokości.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.