Adaptacja w miejscu pracy

Prestiżowe wyróżnienia przyznawane spółce jako solidnemu pracodawcy, jak również pozytywne opinie samych pracowników GAZ-SYSTEM S.A. sprawiają, że liczba osób ubiegających się o pracę w spółce wciąż rośnie.

Zasady i sposoby przeprowadzania naboru określa „Procedura rekrutacji i zatrudnienia”. Dokument gwarantuje równe prawa kandydatów oraz przeciwdziała praktykom dyskryminacyjnym, w tym ze względu na pochodzenie i miejsce zamieszkania.

Przykładem dobrej praktyki stosowanej w GAZ-SYSTEM S.A. jest także pakiet dla nowych pracowników zawierający:

  • podręcznik dla nowych pracowników – kompendium wiedzy, dzięki któremu nowe osoby mogą zapoznać się z kulturą pracy, panującymi zasadami oraz innymi informacjami potrzebnymi do skutecznego funkcjonowania w firmie.

  • Kodeks Etyczny i broszurę „Nasze wartości”,

  • broszurę informacyjną „Strategia GAZ-SYSTEM S.A. do 2020 r.”

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.