Miejsce pracy

Najcenniejszym kapitałem spółki są ludzie, dlatego GAZ-SYSTEM S.A. dba o swoich pracowników tworząc odpowiednie środowisko pracy oparte na podmiotowym traktowaniu.

Słuchamy potrzeb  naszej kadry, oferujemy atrakcyjny pakiet socjalny oraz zapewniamy szeroką ofertę szkoleniową. Istotnym elementem kultury organizacyjnej jest sprzyjająca godzeniu życia zawodowego z prywatnym atmosfera.

Rezultatem strategicznego podejścia do tworzenia przyjaznego środowiska pracy jest zwiększenie satysfakcji z wykonywanych zadań oraz wzrost zaangażowania pracowników.

Wskaźnik zaangażowania pracowników GAZ-SYSTEM S.A. wyniósł w 2013 roku 87 % i tym samym wzrósł o 2 punkty procentowe w porównaniu do zeszłorocznego wyniku (85%).

Na przestrzeni lat wskaźnik zaangażowania wzrósł niemalże czterokrotnie: od 28% w 2008 roku, przez 67% rok później, 73% w 2010 roku, 80% w 2011 roku po 85% w ostatniej edycji badania.

GAZ-SYSTEM S.A. otrzymał również tytuł Top Employers Polska 2014, który potwierdza, że spółka oferuje swoim pracownikom warunki pracy o wysokim standardzie świadczeń.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.