Kariera

Ponad 2 000 osób tworzy jeden z najważniejszych kapitałów GAZ-SYSTEM S.A. To zespół pracowników, którzy dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz zaangażowaniu w wykonywane obowiązki przyczyniają się do sukcesów spółki oraz wpływają na jej rozwój.

Pracownicy GAZ-SYSTEM S.A. doceniają satysfakcję z pracy w spółce oraz synergię stosowanych w niej systemów i praktyk. Tym samym kształtują wizerunek spółki jako przedsiębiorstwa dbającego o warunki zatrudnienia, z zachowaniem najwyższych dostępnych standardów bezpieczeństwa, utrzymującego dobre kontakty interpersonalne na różnych szczeblach organizacji oraz sprzyjającego rozwojowi i wspierającego pracowników.

Spółka wspiera  kulturę pracy zespołowej i konstruktywnego, otwartego dialogu oraz współpracy zorientowanej na osiąganie kolejnych celów.

Wyjątkowe warunki pracy oferowane pracownikom przez GAZ-SYSTEM S.A. były podstawą do przyznania spółce w 2014 r. Certyfikatu Top Employers Polska. Ocena polityki zatrudnienia GAZ-SYSTEM S.A. znalazła się powyżej progu certyfikacji na rok 2014.

W 2013 r. GAZ-SYSTEM S.A. zajął pierwsze miejsce w badaniu Najlepsi Pracodawcy 2013 w kategorii bardzo dużych firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników w Polsce. Badanie przeprowadzał Aon Hewitt. Już czwarty rok z rzędu GAZ-SYSTEM S.A. znalazł się gronie laureatów.

Rekrutacja

Rekrutacja jest uzależniona od aktualnych potrzeb spółki. Każdy proces rekrutacji rozpoczyna się od sprawdzenia, czy w zasobach wewnętrznych nie ma osoby mogącej objąć określone stanowisko. Jest to jeden z istotnych aspektów polityki personalnej spółki, która koncentruje się na promowaniu pracowników wewnątrz organizacji. W przypadku, kiedy nie ma takiej możliwości przeprowadzana jest rekrutacja zewnętrzna.

Podstawowym elementem w każdym procesie rekrutacji jest rozpatrywanie zgłoszeń przesłanych do Spółki (CV, list motywacyjny). Na tej podstawie potencjalni kandydaci są kwalifikowani do kolejnych etapów rekrutacji:
1. Rozmowy kwalifikacyjnej (z reguły jest ich kilka w zależności od stanowiska, na które odbywa się rekrutacja),
2. Testów badających predyspozycje kandydatów,
3. Zadań indywidualnie dobranych do profilu stanowiska, badających wiedzę i umiejętności kandydatów.


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.