Zarządzanie ciągłością działania według ISO 22301

System zarządzania ciągłością działania obowiązuje w zakresie nadzoru nad realizacją usług dla klientów w tym:

  • wydawanie warunków przyłączenia i przesyłu ,
  • zawierania umów przyłączeniowych,
  • rozliczanie świadczonych usług,
  • utrzymanie, wykorzystanie, zabezpieczenie, monitoring i rozwój infrastruktury.

Naszymi celami w zakresie zarządzania ciągłością działania jest:

  • identyfikowanie zagrożeń dla ciągłości przesyłu gazu ziemnego oraz wdrażanie działań prewencyjnych,
  • opracowywanie planów awaryjnych dla krytycznych procesów związanych z funkcjonowaniem systemu przesyłowego
  • okresowe testowanie planów awaryjnych, celem zapewnienia ich maksymalnej przydatności w sytuacjach rzeczywistych awarii,
  • zapewnienie gotowości do ciągłości pracy w sytuacjach awaryjnych,
  • zwiększenie zaufania partnerów biznesowych do świadczenia usług przesyłu gazu wynikające z zastosowania metod nadzoru i zmniejszania ryzyka biznesowego, zgodnie z najnowszymi normami,
  • zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu przesyłowego, jako elementu europejskiej sieci gazociągów przesyłowych.

                                                                                         

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.