Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązuje w zakresie zarządzania transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie kraju.

Naszymi celami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji są:

  • zapewnienie bezpieczeństwa informacji należących do spółki jak również informacji otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych współpracujących ze spółką,
  • jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz menedżerów w zakresie bezpieczeństwa informacji a przez to znaczący wzrost świadomości pracowników w dziedzinie ochrony informacji,
  • zapewnienie, że informacja jest dostępna wyłącznie dla osób, które zostały upoważnione do korzystania z danej informacji,
  • zapewnienie, że informacja nie uległa zmianie od ostatniej autoryzowanej modyfikacji lub nie została usunięta w niekontrolowany sposób (integralność),
  • zapewnienie możliwości wykorzystania informacji przez upoważnioną osobę na uzasadnione żądanie w ustalonym czasie (dostępność),
  • spółka chroni należące do niej informacje, przed nieautoryzowanym dostępem, niekontrolowanym ujawnieniem, powieleniem, nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem, utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub kradzieżą, stosując odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i prawne.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.