Oddział we Wrocławiu

Oddział we Wrocławiu odpowiada za realizację zadań dotyczących ciągłości i technicznego bezpieczeństwa przesyłu gazu na wyznaczonym terenie działania i  prowadzi działalność gospodarczą na wyznaczonym terytorium zgodnie z przedmiotem działalności GAZ-SYSTEM S.A. , w tym m.in.:
• prowadzenie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego
• prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu przesyłowego
• zapewnienie sprawności technicznej i organizacyjnej w sytuacjach awaryjnych
• nadzór nad działalnością remontową i inwestycyjną
• sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania Oddziału
• prowadzenie bilansowania fizycznego gazu
• obsługa klientów znajdujących się na obszarze działania Oddziału
• zarządzanie ochroną środowiska

Obszar działania obejmuje województwo dolnośląskie i częściowo województwo lubuskie i wielkopolskie.

Kontakt:

 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
  50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3
  +48 71 335 31 00
    faks +48 71 335 31 01
  sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Chojnowie
  59-225 Chojnów, ul. Kraszewskiego 1 
  +48 76 852 22 56
    faks +48 76 852 22 32
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Zgorzelcu
  59-900 Zgorzelec, ul. Fabryczna 1 
  +48 71 33 53 500
    faks +48 75 775 14 27

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.