Wrocław

Oddział we Wrocławiu sprawuje nadzór nad przesyłem gazu ziemnego, bezpieczną eksploatacją sieci przesyłowej i obiektów systemu gazowniczego (tłoczni, stacji gazowych) oraz dostawę gazu do odbiorców przemysłowych i zakładów gazowniczych. Obszar działania Oddziału we Wrocławiu obejmuje województwo dolnośląskie i częściowo województwo lubuskie i wielkopolskie.

Szczególne zadania realizowane przez GAZ -SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu wiążą się z obsługą techniczną długoterminowych kontraktów na import gazu z Europy Zachodniej. Obsługiwany przez Oddział we Wrocławiu punkt pomiarowy w Lasowie koło Zgorzelca jest znaczącym węzłem łączącym krajowy system przesyłowy z europejskim systemem gazowniczym.  W ramach struktury organizacyjnej w Oddziale we Wrocławiu działają Terenowe Jednostki Eksploatacji Sieci w Chojnowie oraz w Zgorzelcu.

Kontakt:

  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu
    50-513 Wrocław, ul. Gazowa 3
    +48 71 335 31 00
      faks +48 71 335 31 01
    sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl

Newsletter
Copyright © 2015 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.