Tarnów

Oddział w Tarnowie odpowiada za realizację zadań dotyczących ciągłości i technicznego bezpieczeństwa przesyłu gazu na wyznaczonym terenie działania i  prowadzi działalność gospodarczą na wyznaczonym terytorium zgodnie z przedmiotem działalności GAZ-SYSTEM S.A. , w tym m.in.:
• prowadzenie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego
• prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu przesyłowego
• zapewnienie sprawności technicznej i organizacyjnej w sytuacjach awaryjnych
• nadzór nad działalnością remontową i inwestycyjną
• sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania Oddziału
• prowadzenie bilansowania fizycznego gazu
• obsługa klientów znajdujących się na obszarze działania Oddziału
• zarządzanie ochroną środowiska

Obszar działania obejmuje województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Kontakt:

 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A
  +48 14 622 53 00
   faks +48 14 621 37 31
  sekretariat.tarnow@gaz-system.pl
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Krakowie

  30-732 Kraków, ul. Biskupińska 10a
  +48 12 623 24 10
   faks +48 12 637 16 00
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu

  27-600 Sandomierz, ul. Por. Michała Brzeskiego 10
  +48 15 833 41 01
   faks +48 15 833 41 20
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu

  37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54
  +48 16 624 83 01
   faks +48 16 624 83 50
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle

  38-200 Jasło, ul. Floriańska 112
  +48 13 445 04 02
   faks +48 13 445 04 18

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.