Tarnów

Oddział w Tarnowie zajmuje się transportem gazu i eksploatacją sytemu przesyłowego (gazociągi wysokiego ciśnienia, tłocznie gazu, stacje rozdzielczo-pomiarowe, stacje gazowe I stopnia, stacje centralnego nawaniania) południowo-wschodniej Polski gwarantując niezawodną dostawę gazu dla odbiorców.

Do podstawowych zadań Oddziału w Tarnowie należą: sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania we współpracy z Krajową Dyspozycją Gazu, kompleksowa obsługa odbiorców gazu, prace eksploatacyjne, inwestycyjne, remontowe obiektów systemu przesyłowego, zapewnienie sprawności technicznej urządzeń oraz niezawodności i bezpieczeństwa dostaw.

Obszar działania Oddziału w Tarnowie obejmuje województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. W strukturze Oddziału w Tarnowie znajdują się cztery Terenowe Jednostki Eksploatacji z siedzibami w Jarosławiu, Jaśle, Krakowie i Sandomierzu.

Kontakt:

  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
    33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A
    +48 14 622 53 00
     faks +48 14 621 37 31
    sekretariat.tarnow@gaz-system.pl

Newsletter
Copyright © 2014 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.