Oddział w Tarnowie

Oddział w Tarnowie odpowiada za realizację zadań dotyczących ciągłości i technicznego bezpieczeństwa przesyłu gazu na wyznaczonym terenie działania i  prowadzi działalność gospodarczą na wyznaczonym terytorium zgodnie z przedmiotem działalności GAZ-SYSTEM S.A. , w tym m.in.:

 • prowadzenie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu przesyłowego
 • zapewnienie sprawności technicznej i organizacyjnej w sytuacjach awaryjnych
 • nadzór nad działalnością remontową i inwestycyjną
 • sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania Oddziału
 • prowadzenie bilansowania fizycznego gazu
 • obsługa klientów znajdujących się na obszarze działania Oddziału
 • zarządzanie ochroną środowiska

Obszar działania obejmuje województwa lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie.

Kontakt:

 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16A
  +48 14 622 53 00
   faks +48 14 621 37 31
  sekretariat.tarnow@gaz-system.pl
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu

  37-500 Jarosław, ul. Krakowska 54
  +48 16 624 83 01
   faks +48 16 624 83 50
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle

  38-200 Jasło, ul. Floriańska 112
  +48 13 445 04 02
   faks +48 13 445 04 18
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Krakowie

  30-732 Kraków, ul. Biskupińska 10a
  +48 12 623 24 10
   faks +48 12 637 16 00
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Pogórskiej Woli
  33-152 Pogórska Wola 450
  + 14 622 55 01
  faks 14 622 55 29
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Sandomierzu

  27-600 Sandomierz, ul. Por. Michała Brzeskiego 10
  +48 15 833 41 01
   faks +48 15 833 41 20

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.