Oddział w Świerklanach

Oddział w Świerklanach odpowiada za realizację zadań dotyczących ciągłości i technicznego bezpieczeństwa przesyłu gazu na wyznaczonym terenie działania i  prowadzi działalność gospodarczą na wyznaczonym terytorium zgodnie z przedmiotem działalności GAZ-SYSTEM S.A., w tym m.in.:

 • prowadzenie prac eksploatacyjnych na obiektach systemu przesyłowego,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej systemu przesyłowego,
 • zapewnienie sprawności technicznej i organizacyjnej w sytuacjach awaryjnych,
 • nadzór nad działalnością remontową i inwestycyjną,
 • sterowanie strumieniami gazu na obszarze działania Oddziału,
 • prowadzenie bilansowania fizycznego gazu,
 • obsługa klientów znajdujących się na obszarze działania Oddziału,
 • zarządzanie ochroną środowiska.

Obszar działania obejmuje województwo śląskie, województwo opolskie oraz część województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Kontakt:

 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
  44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
  + 48 32 439 25 00
   faks +48 32 439 25 60
  sekretariat.swierklany@gaz-system.pl
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Bielsku-Białej

  43-300 Bielsko – Biała, ul. Gazownicza 14
   +48 32 439 29 26
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Katowicach
  41-700 Ruda Śląska, ul. 1-go Maja 376
   +48 32 439 29 50
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Opolu
  45-843  Opole, ul. Bierkowicka 7 l
   +48 32 439 28 26
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
  Terenowa Jednostka Eksploatacji w Częstochowie
  42-200 Częstochowa, ul. Legionów 79
   +48 32 439 28 56

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.