Świerklany

Oddział w Świerklanach prowadzi działalność na obszarze charakteryzującym się wysokim zurbanizowaniem terenu oraz możliwościami przesyłowymi sieci gazowych. Teren działania obejmuje województwo śląskie, województwo opolskie oraz część województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

Podstawową działalnością Oddziału w Świerklanach jest techniczna obsługa przesyłu gazu - sieci przesyłowej, stacji redukcyjno – pomiarowych i stacji węzłowych; zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, przygotowanie i nadzór nad inwestycjami i remontami, obsługa klientów w zakresie odczytów i bilansowania gazu, usługi związane ze sprzedażą usług tzw. niekoncesjonowanych  (np. usługi dokumentacyjne, usługi dozoru technicznego, roboty na czynnej sieci  gazowej itp.).

Kontakt:

  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
    44-266 Świerklany, ul. Wodzisławska 54
    +48 32 439 25 00
      faks +48 32 439 25 60
    sekretariat.swierklany@gaz-system.pl

Newsletter
Copyright © 2014 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.