Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliw gazowych SGT

Kalkulator opłat za usługę przesyłania paliw gazowych służy do orientacyjnego oszacowania rocznych kosztów przesyłu dla przykładowego, modelowego klienta. Powyższy kalkulator służy do obliczenia opłat z tytułu usługi przesyłania na warunkach umów długoterminowych.


Relacja

Moc umowna [tys. kWh/rok]

Moc umowna [tys. kWh/rok] = moc umowna [tys. kWh/dobę]*liczba dni w roku[doba]]Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.