Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
16-53ZPL0000472156T-00115_002 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2016-12-16T18:15:22+01:00
Początek 2016-12-14T05:00:00+01:00
Koniec 2016-12-16T18:00:00+01:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 28820 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 4180 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 33000 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Kuryłówka, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000472156T
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 16-53ZPL0000472156T-00115_001


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.