Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
19-53ZPL0000760162T-00145_002 Zdarzenie nieplanowane
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Nieplanowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2019-01-11 13:42:38
Początek 2019-01-11 10:00:00
Koniec 2019-01-11 13:25:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 200700 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 200700 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Po stronie Operatora Systemu Współpracującego. Patrz pole "Komentarz".
Komentarz Prace po stronie OSW
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Szczecin Warszewo, punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000760162T
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 19-53ZPL0000760162T-00145_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.