Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
18-53ZPL0000272571V-00110_001 Zdarzenie nieplanowane w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Aktywne
Rodzaj niedostępności Nieplanowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2018-11-08 14:46:35
Początek 2018-11-14 08:00:00
Koniec 2018-11-14 18:00:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 260000 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 260000 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na nieplanowane zdarzenie GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000086X
Rodzaj i nazwa infrastruktury Chynów II, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000272571V
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 18-53ZPL0000272571V-00110_002


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.