Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
18-21Z000000000456C-00085_002 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2018-11-01 01:15:24
Początek 2018-10-01 06:00:00
Koniec 2018-10-31 23:59:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 1137300 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 892000 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 2029300 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 21Z000000000456C
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 18-21Z000000000456C-00085_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.