Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
18-53ZPL0000200178B-00055_004 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2018-10-17 20:01:00
Początek 2018-07-04 08:00:00
Koniec 2018-10-17 20:00:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 53808 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 53808 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Bolesławiec 2 (Miasto - Wizów), punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000200178B
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 18-53ZPL0000200178B-00055_003
18-53ZPL0000200178B-00055_002
18-53ZPL0000200178B-00055_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.