Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
18-21Z0000000000066-00102_001 Zdarzenie nieplanowane w Systemie Gazociągów Tranzytowych (SGT)/Polska
Status wydarzenia Aktywne
Rodzaj niedostępności Nieplanowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2018-10-17 05:15:04
Początek 2018-10-17 05:00:00
Koniec 2018-10-17 12:00:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 9130669 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 33546500 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 42677169 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na nieplanowane zdarzenie GAZ-SYSTEM S.A. ograniczył zdolność przesyłową. Trwają prace naprawcze.
Strefa bilansowania 21Y000000000085Z
Rodzaj i nazwa infrastruktury Kondratki, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 21Z0000000000066
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 18-21Z0000000000066-00102_003
18-21Z0000000000066-00102_002


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.