Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
18-53ZPL00004300262-00081_002 Zdarzenie nieplanowane w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Nieplanowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2018-09-14 15:01:26
Początek 2018-09-13 07:00:00
Koniec 2018-09-14 15:00:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 220 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 220 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na nieplanowane zdarzenie GAZ-SYSTEM S.A. ograniczył zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Rozbórz Długi, punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL00004300262
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 18-53ZPL00004300262-00081_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.