Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
18-21Z0000000000066-00037_002 Planowane prace w Systemie Gazociągów Tranzytowych (SGT)/Polska
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2018-07-12T09:58:23+02:00
Początek 2018-07-11T08:00:00+02:00
Koniec 2018-07-12T10:00:00+02:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 14721756 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 27955413 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 42677169 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000085Z
Rodzaj i nazwa infrastruktury Kondratki, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 21Z0000000000066
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 18-21Z0000000000066-00037_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.