Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat specjalny istotny dla uczestników rynku gazu.
17-0000000000000000-00140_001 Taryfa dla usług regazyfikacji LNG nr 3 spółki Polskie LNG S.A., operatora sytemu skraplania gazu ziemnego (spółki zależnej GAZ-SYSTEM S.A)
Status wydarzenia Aktywne
Publikacja 2017-12-15 09:30:26
Początek 2018-01-01 00:00:00
Koniec 2018-12-31 00:00:00
Komentarz Prezes URE w dniu 14.12.2017 r. zatwierdził do stosowania od dnia 1.01.2018 r. "Taryfę dla usług regazyfikacji LNG nr 3".
Taryfa została ustalona na okres do 31.12.2018 r.
Treść decyzji Prezesa URE oraz pełny tekst taryfy jest dostępny w zakładce "Taryfa" na stronie internetowej spółki Polskie LNG (http://www.polskielng.pl/strefa-klienta/taryfa/taryfa-i-stawki-oplat/).
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.