Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat specjalny istotny dla uczestników rynku gazu.
17-0000000000000000-00138_003 Prace modernizacyjne w systemach informatycznych
Status wydarzenia Zakończone
Publikacja 2017-12-08T04:19:48+01:00
Początek 2017-12-07T18:30:00+01:00
Koniec 2017-12-08T07:00:00+01:00
Komentarz W związku z realizowanymi pracami modernizacyjnymi, informujemy, że od 7.12. 2017 r. od godz. 18:30 do 8.12.2017 r. do godz. 7:00
mogą nastąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do systemów SWI, GSA, portalu remit.gaz-system.pl oraz komunikacji za pomocą protokołów AS2 i AS4.
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-0000000000000000-00138_002
17-0000000000000000-00138_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.