Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat specjalny istotny dla uczestników rynku gazu.
17-0000000000000000-00139_001 Prace modernizacyjne w systemach informatycznych
Status wydarzenia Aktywne
Publikacja 2017-12-07T12:27:11+01:00
Początek 2017-12-15T17:00:00+01:00
Koniec 2017-12-17T23:59:00+01:00
Komentarz W związku z realizowanymi pracami modernizacyjnymi, informujemy, że od 15.12. 2017 r. od godz. 17:00 do 17.12.2017 r. do godz. 23:59
mogą nastąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do systemów SWI, GSA oraz portalu remit.gaz-system.pl.
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-0000000000000000-00139_003
17-0000000000000000-00139_002


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.