Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat specjalny istotny dla uczestników rynku gazu.
17-0000000000000000-00137_001 Taryfa dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11
Status wydarzenia Aktywne
Publikacja 2017-11-30 16:27:21
Początek 2018-01-01 00:00:00
Koniec 2018-12-31 00:00:00
Komentarz Prezes URE w dniu 29.11.2017 r. zatwierdził do stosowania od dnia 1.01.2018. "Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 11".

Taryfa została ustalona na okres do 31.12.2018 r.

Treść decyzji Prezesa URE oraz pełny tekst taryfy jest dostępny w zakładce "Taryfa".
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.