Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-53ZPL00006500556-00090_003 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Aktywne
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-10-30 10:05:40
Początek 2017-08-14 08:00:00
Koniec 2017-11-24 19:00:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 246796 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 246796 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Juszkowo, punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL00006500556
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-53ZPL00006500556-00090_005
17-53ZPL00006500556-00090_004
17-53ZPL00006500556-00090_002
17-53ZPL00006500556-00090_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.