Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-53ZPL0000540198Y-00091_002 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-10-20T16:09:29+02:00
Początek 2017-07-30T08:00:00+02:00
Koniec 2017-10-20T16:00:00+02:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 31006 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 106494 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 137500 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Grabie Stare, punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000540198Y
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-53ZPL0000540198Y-00091_001


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.