Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-21Z000000000136U-00129_003 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-10-19T15:47:05+02:00
Początek 2017-10-16T08:30:00+02:00
Koniec 2017-10-19T15:00:00+02:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 3235750 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 3808000 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 7043750 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Wysokoje, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 21Z000000000136U
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-21Z000000000136U-00129_002
17-21Z000000000136U-00129_001


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.