Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-21Z000000000456C-00117_001 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Aktywne
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-09-22T18:42:23+02:00
Początek 2017-10-02T08:00:00+02:00
Koniec 2017-11-10T20:00:00+01:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 563810 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 1465490 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 2029300 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 21Z000000000456C
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-21Z000000000456C-00117_002


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.