Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-21Z0000000000066-00081_002 Planowane prace w Systemie Gazociągów Tranzytowych (SGT)/Polska
Status wydarzenia Zakończone
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-08-31T08:00:35+02:00
Początek 2017-08-21T08:00:00+02:00
Koniec 2017-08-31T08:00:00+02:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 14721753 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 27955416 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 42677169 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000085Z
Rodzaj i nazwa infrastruktury Kondratki, punkt wejścia
Kod EIC infrastruktury 21Z0000000000066
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-21Z0000000000066-00081_001


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.