Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-53ZPL0000760110B-00103_001 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Aktywne
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-08-22T17:27:21+02:00
Początek 2017-09-18T08:00:00+02:00
Koniec 2017-09-22T14:00:00+02:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 357400 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 357400 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Poznań - Głogowska, punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000760110B
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-53ZPL0000760110B-00103_002


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.