Pilne Komunikaty Rynkowe

Komunikat wymagany art. 4 (1) REMIT - Pilny Komunikat Rynkowy według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)
17-53ZPL0000430498Z-00100_002 Planowane prace w systemie przesyłowym GAZ-SYSTEM S.A.
Status wydarzenia Aktywne
Rodzaj niedostępności Planowane
Rodzaj zdarzenia Niedostępność systemu przesyłowego
Publikacja 2017-08-18T12:31:05+02:00
Początek 2017-08-22T07:00:00+02:00
Koniec 2017-09-29T15:00:00+02:00
Niedostępna zdolność przesyłowa 3400 kWh/h
Dostępna zdolność przesyłowa 0 kWh/h
Techniczna zdolność przesyłowa 3400 kWh/h
Przyczyna ograniczenia Ze względu na planowane prace remontowe GAZ-SYSTEM S.A. ograniczy zdolność przesyłową.
Strefa bilansowania 21Y000000000087V
Rodzaj i nazwa infrastruktury Rzędów, punkt wyjścia
Kod EIC infrastruktury 53ZPL0000430498Z
Uczestnik rynku GAZ-SYSTEM S.A.
Kod uczestnika rynku A0001079H.PL
Powiązane komunikaty 17-53ZPL0000430498Z-00100_003
17-53ZPL0000430498Z-00100_001


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.