28.04.2014

GAZ-SYSTEM S.A. po raz kolejny w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Nasza spółka po raz kolejny została ujęta w Rankingu Odpowiedzialnych Firm zajmując 5 miejsce wśród firm z sektora energetycznego oraz 30 pozycję w ogólnym zestawieniu rankingu opracowanego przez Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Dziennik Gazeta Prawna. Oznacza to dla nas awans o dwa miejsca w branży oraz o jedno w zestawieniu ogólnym.

W naszym rankingu gromadzimy elitę firm stosujących zasady CSR. I to bez względu na to, czy mówimy o miejscach na podium, czy tych na końcu zestawienia. Już samo pojawienie się przedsiębiorstwa w naszym zestawieniu to przejaw przynależności do ścisłej czołówki na tle całego rynku” – mówi Jarosław Chorodecki odpowiedzialny za przygotowanie rankingu.

Ranking Odpowiedzialnych Firm ogłaszany jest co roku. Do udziału w ósmej edycji, zaproszono ponad 500 firm. Ranking powstał na podstawie ankiety przygotowanej przez dr. Bolesława Roka, eksperta z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego we współpracy z firmą doradczą PwC, która była odpowiedzialna za weryfikację tego badania. Tegoroczna ankieta składała się z 60 pytań zamkniętych, podzielonych na pięć obszarów: odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna i odpowiedzialne zarządzanie.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.