06.03.2013

GAZ-SYSTEM w gronie Top Employers Polska 2013

28 lutego 2013 r. w Warszawie zostały przyznane nagrody Top Employers Polska 2013. Nasza firma jest jedną z 29 organizacji z najlepszymi praktykami w dziedzinie HR w Polsce.

 

 

 


Nasza firma została wyróżniona certyfikacją Top Employers, ponieważ z kwestionariusza najlepszych praktyk HR Instytutu CRF wynika, że warunki pracy oferowane pracownikom przez GAZ-SYSTEM S.A. przekroczyły 60% najlepszego wyniku uzyskanego w Polsce.


Badanie Top Employers dotyczy najlepszych praktyk w dziedzinie HR i składa się z 65 pytań związanych z zasadami i praktykami HR. Instytut CRF, organizator rankingu, oceniał:


• świadczenia podstawowe,
• świadczenia dodatkowe i warunki pracy,
• szkolenia i rozwój,
• rozwój kariery zawodowej,
• zarządzanie kulturą organizacyjną.


Aby uzyskać certyfikat Top Employers, każdy uczestnik projektu poddaje się badaniu oraz audytowi. Proces badania rozpoczyna się od wypełnienia szczegółowego kwestionariusza poświęconego praktykom HR w firmie oraz ofercie dla pracowników. Za wypełnienie kwestionariusza odpowiedzialny jest Dyrektor Pionu Personalnego. Kwestionariusz jest następnie poddawany dokładnemu procesowi pre-audytu oraz przesyłany do firmy zewnętrznej - Grant Thornton - w celu przeprowadzenia formalnego audytu. Jego wyniki pokazują, które firmy spełniły wymagania certyfikacji i otrzymują tytuł Top Employer.


Więcej informacji o tym projekcie i nasz firmowy profil Top Employers znajduje się na stronie www.topemployers.pl.

 

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiadamy za przesył gazu ziemnego oraz zarządzamy najważniejszymi gazociągami w Polsce. GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.
W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

W latach 2009-2015 GAZ-SYSTEM zrealizował plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1 200 km nowych gazociągów przesyłowych w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Inwestycje zrealizowane przez spółkę oraz usługa fizycznego i wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na znaczne zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni.

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.