Dochody lub straty spółki

GAZ-SYSTEM S.A. zakończył 2014 rok bardzo dobrymi wynikami finansowymi.  EBITDA wyniosła 871 mln zł i była wyższa niż w 2013 r. Zysk netto wyniósł 404 mln zł.

2013

2014

Wskaźniki rentowności

rentowność aktywów (ROA)

4%

5%

rentowność kapitału własnego (ROE)                

6%          

7%

rentowność sprzedaży netto (ROS)

15%

21%

Wskaźniki płynności/zadłużenia

stopa zadłużenia

33%

36%

wskaźnik płynności

2,1

4,2

wskaźnik podwyższonej płynności

2,0

4,0

wskaźnik płynności natychmiastowej

1,2

3,4

EBIT (w mln zł)

377

494

EBITDA (w mln zł)

768

871

Dane na podstawie Zintegrowanego Raportu Rocznego 2014, GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

Licznik odwiedzin: 2214
data utworzenia: 03.02.2015 14:08
data ostatniej modyfikacji: 04.01.2016 08:40

Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.