Projekty planowane

Podziemny Magazyn Gazu Damasławek 

Na skutek dynamicznych zmian na krajowym i europejskim rynku gazu spółka planuje rozszerzenie swoich usług o obszar magazynowania paliwa gazowego i wybudowanie bezzbiornikowego podziemnego magazynu gazu ziemnego w złożu soli kamiennej.
Rozbudowa systemu magazynowania jest ściśle dostosowana do przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na gaz, przewidywanych nowych źródeł dostaw i dalszej liberalizacji krajowego rynku gazu.

W 2013 r. GAZ-SYSTEM otrzymał koncesję Ministra Środowiska na rozpoznawanie złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek pod kątem przyszłego bezzbiornikowego podziemnego magazynowania oraz określenia budowy geologicznej wysadu i jego najbliższego otoczenia.

Planowana lokalizacja Podziemnego Magazynu Gazu to wysad solny Damasławek, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okolicy gmin: Janowiec Wielkopolski i Żnin.
        

 

 

Status prac

GAZ-SYSTEM prowadzi prace analityczne, badawcze i projektowe, których celem jest określenie możliwości budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu ziemnego. Firma koncentruje się na aspektach geologicznych, środowiskowych i ekonomicznych planowanej inwestycji, prowadzi również prace w zakresie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennych magazynów, a także niezbędnych rurociągów wodnych i solankowych. Na potrzeby projektu spółka prowadzi szereg prac, badań i analiz przy wsparciu krajowych instytutów naukowych oraz ośrodków badawczych. W 2015 r. wykonano badania hydrogeologiczne oraz geofizyczne (seria badań sejsmicznych). Otrzymane wyniki zostały poddane analizie pod względem możliwości magazynowania paliw gazowych.

W  2018 roku zakończono wiercenie otworów badawczych, które polegały na wykonaniu dwóch otworów wiertniczych – pierwszy osiągnął głębokość 1979 metrów, a drugi – 1625 metrów. Z obu otworów pobrano rdzenie, które pozwolą lepiej rozpoznać budowę geologiczną, w tym właściwości chemiczne i fizyczne soli oraz warunki hydrogeologiczne. Na wybranych rdzeniach zostały wykonane badania mechaniczne, ługownicze i chemiczne,  które to dostarczą spółce niezbędnych i kluczowych dla powodzenia projektu informacji. Wstępne wyniki wskazują, że oba otwory nadają się pod budowę podziemnego magazynu gazu.

Po przeprowadzeniu wszelkich prac badawczo-rozpoznawczych i analiz ekonomiczno-inwestycyjnych GAZ-SYSTEM podejmie decyzję o realizacji inwestycji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.