Projekty planowane

Podziemny Magazyn Gazu Damasławek 

Wskutek dynamicznych zmian na krajowym i europejskim rynku gazu spółka planuje rozszerzenie swoich usług o obszar magazynowania paliwa gazowego i wybudowanie bezzbiornikowego podziemnego magazynu gazu ziemnego w złożu soli kamiennej.
Rozbudowa systemu magazynowania jest ściśle dostosowana do przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na gaz, przewidywanych nowych źródeł dostaw i dalszej liberalizacji krajowego rynku gazu.

W 2013 r. GAZ-SYSTEM S.A. otrzymało koncesję Ministra Środowiska na rozpoznanie złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek pod kątem przyszłego bezzbiornikowego podziemnego magazynowania oraz określenia budowy geologicznej wysadu i jego najbliższego otoczenia.

Planowana lokalizacja Podziemnego Magazynu Gazu to wysad solny Damasławek, na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w okolicy gmin: Janowiec Wielkopolski i Żnin.

 

 

Status prac

Obecnie trwają prace analityczne, badawcze i projektowe, których celem jest określenie możliwości budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu ziemnego. GAZ-SYSTEM w chwili obecnej koncentruje się na aspektach geologicznych i środowiskowych planowanej inwestycji, prowadzi również prace w zakresie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennych magazynów, a także niezbędnych rurociągów wodnych i solankowych. Spółka realizuje również kompleksową inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą dla tej lokalizacji.

Na potrzeby projektu GAZ-SYSTEM  prowadzi szereg prac, badań i analiz we współpracy i wsparciu krajowych instytutów naukowych oraz ośrodków badawczych.

W 2015 r. wykonano badania hydrogeologiczne oraz geofizyczne, w tym wysadu solnego (seria badań sejsmicznych). Otrzymane wyniki zostały poddane analizie pod względem możliwości magazynowania paliw gazowych.

W II połowie 2017 roku wykonywane będą otwory badawcze w miejscowości Świątkowo.

  • Więcej informacji o prowadzonych pracach znajduje się tutaj

Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.