Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław o długości około 130 km i średnicy 1000 mm. Gazociąg będzie przebiegał przez województwa dolnośląskie i opolskie.

Wykonawcą prac projektowych jest wybrane w publicznym postępowaniu przetargowym Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa „GAZOPROJEKT” S.A. z Wrocławia.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).


 Korzyści

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa przesyłu gazu w rejon Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu. Ponadto gazociąg Zdzieszowice – Wrocław stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość  inwestycji: 620 mln PLN
  • dofinansowanie z POIiŚ: 340,28 mln PLN

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Spółki GAZ-SYSTEM S.A. i  NET4GAS s.r.o na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19.11.2012 r. uzyskały dofinansowanie projektu pod nazwą „Badania i prace przedinwestycyjne dotyczące wykorzystania i możliwości dalszego rozwoju gazociągu międzysystemowego Polska-Republika Czeska”, w tym gazociągu Zdzieszowice-Wrocław w ramach programu TEN-E. Łączna kwota dofinansowania dla  GAZ-SYSTEM S.A. i  NET4GAS s.r.o  wynosi 2 300 000 EUR. 

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Zdzieszowice - Wrocław w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Zdzieszowice - Wrocław, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

Konsultacje środowiskowe 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi postępowanie w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla „Budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującą: Odcinek I – Brzeg- Zębice- Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice – Brzeg o długości ok. 84 km”.

Realizacja oraz oddziaływanie etapu budowy gazociągu Zdzieszowice – Wrocław obejmie następujące gminy w województwie opolskim: Krapkowice, Zdzieszowice, Tarnów Opolski, Opole, Dąbrowa, Prószków, Leśnica, Olszanka, Skarbimierz i Lewin Brzeski, oraz następujące gminy w województwie dolnośląskim: Oława, Czernica i Długołęka.

Dla realizowanego przedsięwzięcia sporządzono raport o oddziaływaniu na środowisko.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie RDOŚ w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, w pokoju 4.12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21.11.2014 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25.02.2015 r.

 

Informacje prasowe

02.03.2015 Konsultacje środowiskowe dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

27.11.2014 Decyzja środowiskowa dla gazociągu Zdzieszowice - Wrocław

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

Opracowanie dokumentacji projektowej współfinansowane jest przez Unię Europejską z Programu Transeuropejska Sieć Energetyczna (TEN-E).

 

Czytaj także o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

  


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.