Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle o długości 17,3 km, średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu 8,4 MPa na terenie województwa opolskiego. 

Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Leśnica oraz Kędzierzyn-Koźle.

Etap inwestycji

Rozpoczęto budowę gazociągu Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle.

Wykonawcą robót budowalnych jest firma JT S.A.

Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego jest SGS Polska Sp. z o.o.

Dla inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonawcą prac projektowych jest wybrane w publicznym postępowaniu przetargowym Górnicze Biuro Projektów „PANGAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Budowa gazociągu Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle planowana jest na lata 2018 – 2020.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 2302z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).


Korzyści z realizowanej inwestycji

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny, Górnego i Dolnego Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego.

Ponadto gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu
z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Zdzieszowice - Kędzierzyn Koźle w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Zdzieszowice - Kędzierzyn Koźle, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinkach Zdzieszowice-Kędzierzyn i Tworóg–Kędzierzyn w ramach budowy gazociągu Tworóg – Kędzierzyn – Zdzieszowice – Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego”.

Realizacja oraz oddziaływanie etapu budowy gazociągu  Zdzieszowice – Kędzierzyn i Tworóg Kędzierzyn obejmie następujące gminy: Leśnica, Kędzierzyn Koźle, Rudziniec, Toszek, Wielowieś oraz Tworóg.

Dla realizowanego przedsięwzięcia sporządzono dokumentacją uwzględniającą wniosek oraz raport o oddziaływaniu na środowisko.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy do 29 lipca 2015 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 401 lub 419, w godzinach 8:00 do 15:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32 42 06 802 lub 32 42 06 819).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r.

Wydanie decyzji środowiskowej

16 października 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku Zdzieszowice-Kędzierzyn i Tworóg-Kędzierzyn" w ramach Budowy gazociągu Tworóg-Kędzierzyn-Zdzieszowice-Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego (znak decyzji WOOŚ.4231.2.2015.JW.13).

Wydanie decyzji lokalizacyjnej

22 grudnia 2015 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle.

12 grudnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję znak DLI.I.6620.7.2016.AN.10 o ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji wydanej przez Wojewodę Opolskiego 22.10.2015 r.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

28 listopada 2016 r. Wojewoda Opolski wydał Decyzję nr 109/D/2016 o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, pn. "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle"

 

Informacje prasowe

16.03.2018. JT S.A. wybuduje gazociąg Zdzieszowice - Kędzierzyn-Koźle 

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.