Gazociąg Tworóg-Tworzeń

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – Tworzeń o średnicy do 1000 mm i długości ok. 56 km na terenie województwa śląskiego.

Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin: Tworóg, Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Ożarowice, Mierzęcice, Siewierz i Dąbrowa Górnicza.

Etap inwestycji

Aktualnie inwestycja jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z Katowic.

Budowa gazociągu Tworóg - Tworzeń planowana jest na lata 2018 - 2020.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).


Korzyści z realizowanej inwestycji

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejon Opolszczyzny i Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ponadto gazociąg Tworóg – Tworzeń stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.


Koszt inwestycji:

Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 265 mln zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Budowa gazociągu Tworóg - Tworzeń jest planowana do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Projekty o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).

Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Tworóg - Tworzeń w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Tworóg - Tworzeń, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola –Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
 
Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Wydanie decyzji środowiskowej

31 października 2016 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję nr WOOŚ.4231.2.2016.JB o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego", planowanego do realizacji według wariantu 1.

Informacje prasowe

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 

 


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.