Tłocznia gazu Strachocina

 Opis inwestycji

Tłocznia gazu Strachocina wraz z polskim odcinkiem gazociągu Polska-Słowacja wchodzi w zakres budowy międzysystemowego połączenia Polska-Słowacja (interkonektora Polska-Słowacja).

Wykonawcą prac projektowych jest PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2021 r.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Sanok (województwo podkarpackie) w miejscowości Strachocina.


Korzyści z realizacji inwestycji:

Inwestycja stanowić będzie istotny element realizacji koncepcji Korytarza Gazowego Północ-Południe oraz spełniać szereg funkcji, w tym:
•wsparcia możliwości pokrycia zapotrzebowania na gaz odbiorców krajowych poprzez ustanowienie nowej drogi transportu z terminala LNG w Świnoujściu i nowego źródła gazu,
•zabezpieczenie dostaw gazu w sytuacjach kryzysowych oraz zmniejszające się możliwości dostaw od strony Ukrainy,
•doprowadzenie gazu do południowo-wschodniej części Polski, w której istnieje rozbudowany system przesyłowy oraz infrastruktura magazynowa.

Ważną korzyścią dla gminy będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki lokalne.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1731 – tekst jednolity z późn. zm.). Projekt został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Koszty inwestycji w zakresie prac przygotowawczych i inżynieryjnych objętych dofinansowaniem:
•    szacunkowa wartość (studia): 9,2 mln euro
•    dofinansowanie z programu CEF (dla obu firm): 4,6 mln euro:
      - w tym dla GAZ-SYSTEM: 2 267 0000 euro:
          - Gazociąg Strachocina - Granica RP: 2 137 500 euro
          - Tłocznia Strachocina: 129 500 euro

Spółki GAZ-SYSTEM i EUSTREAM – polski i słowacki operator systemu przesyłowego  - otrzymały też dofinansowanie Unii Europejskiej na prace budowlane połączenia gazowego Polska – Słowacja w maksymalnej kwocie ok. 108 mln euro. Wsparcie przyznane zostało w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

Czytaj więcej o dofinansowaniu projektu ze środków Programu Transeuropejska sieć energetyczna (TEN-E) i instrumentu „Łącząc Europe” (Connecting Europe Facility - CEF).

Projekt wspólnego zainteresowania

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. 

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję budowę tłoczni w Strachocina w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu budowy tłoczni w Strachocina, który uzyskał status projektu o wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina”.
Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Wydanie decyzji środowiskowej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 23.09.2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Tłoczni Strachocina tj. inwestycji: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina". Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 września 2016 r.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

6 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla Tłoczni Strachocina tj. inwestycji: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina".

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

28 kwietnia 2017 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla Tłoczni Strachocina tj. inwestycji „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego - węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina, tłocznia gazu Strachocina".

Informacje prasowe

30.04.2018 Pozytywna decyzja inwestycyjna dla międzysystemowego połączenia gazowego Polska - Słowacja

20.12.2017 Umowa na dofinansowanie z UE dla gazowego połączenia Polska - Słowacja

12.05.2017 Tłocznia gazu Strachocina z pozwoleniem na budowę

17.02.2017 Wsparcie finansowe UE dla gazociągu Polska - Słowacja 

26.08.2016 Wiążąca Procedura Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska - Słowacja

30.06.2016 Konsultacje rynkowe dotyczące Regulaminu Wiążącej Procedury Open Season dla Punktu Wejścia/Wyjścia Polska-Słowacja

19.11.2015 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uznane za kluczowe dla integracji energetycznej UE w rejonie Europy Środkowej

23.04.2015 GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna prace projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja

21.04.2015 Spotkanie przedstawicieli GAZ-SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. w celu omówienia najważniejszych działań w projekcie połączenia PL-SK

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

03.04.2012 Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. wygrało przetarg na sporządzenie Studium wykonalności polsko-słowackiego połączenia międzysystemowego

 16.12.2011 Studium wykonalności dla gazociągu Polska – Słowacja


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.