Tłocznia gazu Odolanów

Opis inwestycji

Budowa Tłoczni Odolanów jest jedną z inwestycji obiektowych planowanych w ramach Korytarza Północ – Południe na obszarze zachodniej i południowej Polski.

Zrealizowany etap budowy związany był z przeniesieniem 3 agregatów sprężających z likwidowanej tłoczni gazu Jeleniów I. Nowy obiekt zlokalizowany został na terenie rozbudowanego i zmodernizowanego w ostatnich latach węzła przesyłowego w mieście Odolanów.

Zakończenie tego etapu inwestycji nastąpiło pod koniec 2016 r. a jego wartość szacowana jest na ok. 20 mln zł.

Korzyści

Główną korzyścią inwestycji jest umożliwienie skierowania nadwyżek gazu z kierunku Lasowa do podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice (przy wykorzystaniu również innych obiektów/węzłów) oraz zapewnienie możliwości sprężania strumienia gazu kierowanego do PMG Wierzchowice.

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyzanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perpektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadająjącej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję rozbudowy tłoczni w Odolanowie w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu rozbudowy tłoczni w Odolanowie, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

Informacje prasowe

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)


Newsletter
Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.