Tłocznia gazu Odolanów

Opis inwestycji

Budowa Tłoczni Odolanów jest jedną z inwestycji obiektowych planowanych w ramach Korytarza Północ – Południe na obszarze zachodniej i południowej Polski.

Inwestycja zakłada budowę tłoczni z wykorzystaniem 3 agregatów sprężających, przewidzianych do przeniesienia wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z istniejących na terenie Oddziału we Wrocławiu Tłoczni Gazu Jeleniów (1 agregat sprężający) oraz Tłoczni Gazu Krzywa (2 agregaty sprężające).

Nowy obiekt jest budowany na terenie rozbudowanego i zmodernizowanego w ostatnich latach Węzła Przesyłowego w Odolanowie.

Korzyści

Główną korzyścią inwestycji jest umożliwienie skierowania nadwyżek gazu z kierunku Lasowa do podziemnego magazynu gazu (PMG) Wierzchowice (przy wykorzystaniu również innych obiektów/węzłów) oraz zapewnienie możliwości sprężania strumienia gazu kierowanego do PMG Wierzchowice.

Kalendarium projektu:

Listopad 2012r. – uruchomienie projektu w Oddziale w Poznaniu

Lipiec 2013r. – podpisanie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Listopad 2014r. – zakończenie projektowania, odbiór opracowanej dokumentacji

Sierpień 2015 – podpisanie umowy na wykonawstwo: PGNiG Technologie oraz Techmadex S.A,

Maj 2016 – przekazanie terenu budowy w Odolanowie

Listopad 2016 – przekazanie terenu budowy w Krzywej i Jeleniowie

Listopad 2017 – odbiór końcowy częściowej likwidacji Tłoczni Gazu Jeleniów

Grudzień 2017 – odbiór końcowy likwidacji Tłoczni Gazu Krzywa

Luty 2018 – odbiór techniczny Tłoczni Gazu Odolanów

Maj 2018 – odbiór końcowy Tłoczni Gazu Odolanów

Maj/czerwiec 2018 -  oraz przekazanie obiektu do eksploatacji

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

w Odolanowie w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu rozbudowy tłoczni w Odolanowie, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

Informacje prasowe

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.