Tłocznia gazu Kędzierzyn

Opis inwestycji

Budowa tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest jedną z inwestycji obiektowych realizowanych w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe na obszarze południowo – zachodniej Polski. Będzie to pierwsza tłocznia gazu na terenie województwa opolskiego.

Zadaniem tłoczni gazu, będzie wielokierunkowe sprężanie gazu do zadanego ciśnienia w kierunku zachodnim, południowym i wschodnim. W pierwszym etapie tłocznia zostanie wyposażona w trzy agregaty sprężarkowe napędzane turbinami gazowymi łącznie o mocy 23 MW. Docelowo będzie możliwość rozbudowy obiektu do sześciu sprężarek o łącznej maksymalnej mocy 69 MW.

Etap inwestycji:

15 lutego 2019 r. została zawarta umowa na budowę tłoczni gazu. Wykonawcą robót budowalnych jest konsorcjum firm: Rafako S.A. i PBG Oil and Gas Sp. z o.o.  

Wykonawcą nadzoru inwestorskiego jest SGS Polska Sp. z o.o.

Wykonawcą prac projektowych oraz nadzoru autorskiego jest konsorcjum firm w składzie: Biuro Projektów „NAFTA-GAZ” Sp. z o.o. z Jasła oraz Górnicze Biuro Projektów PANGAZ Sp. z o.o. z Krakowa.

Zakończenie budowy inwestycji planowane jest w 2021 r.

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gminy Kędzierzyn - Koźle w województwie opolskim.

 


Korzyści z realizacji inwestycji:

Nowa tłocznia umożliwi przesył gazu w kierunku zachodnich, południowych i wschodnich rejonów Polski, stwarzając możliwość odbioru dodatkowych ilości gazu w tych rejonach kraju, przyczyniając się w ten sposób również do poprawy jakości powietrza.

Jej lokalizacja w ciągu gazociągów przesyłowych stanowiących korytarz Północ-Południe zapewni stabilny przesył gazu ziemnego, w szczególności nowymi gazociągami o średnicy 1000 mm. Od zachodu są to obecnie budowane gazociągi Zdzieszowice – Kędzierzyn-Koźle i Zdzieszowice – Wrocław, a w kierunku wschodnim Tworóg – Kędzierzyn-Koźle i Tworóg – Tworzeń. Planowane jest także połączenie tłoczni z gazociągiem Kędzierzyn-Koźle – Granica RP z Czechami (Hat’).
Po oddaniu do użytku, tłocznia będzie jednym z elementów przebudowy systemu przesyłowego, umożliwiającej dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego czy integrację z rynkiem europejskim. Pozwoli także na utworzenie dodatkowych miejsc pracy podczas budowy, a później eksploatacji.

Ważną korzyścią dla gminy będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki lokalne.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2017 r. poz. 2302 – tekst jednolity z późn. zm.). Projekt został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Projekt wspólnego zainteresowania

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

Dofinansowanie z UE

Komisja Europejska przyznała wsparcie finansowe z instrumentu "Łącząc Europę" na etap prac przygotowawczych tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu realizowany w ramach  projektu połączenia międzysystemowego Polska – Czechy [Stork II] pomiędzy Libhošť (CZ) – Hať (CZ-PL) – Kędzierzyn (PL)

Decyzja środowiskowa

14 lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tłoczni gazu Kędzierzyn – Koźle, znak decyzji: WOOŚ.4210.3.2016.MSe.8.
 
Decyzja lokalizacyjna:

2 czerwca 2017 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową - budowa tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle.

Decyzja o pozwoleniu na budowę:

11 sierpnia 2017r. Wojewoda Opolski wydał decyzję nr 54/D/2017 zatwierdzającą projekt budowalny i udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu p.n. "Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle granica RP (Polska–Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową - budowa tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle, Etap 1".

Informacje prasowe

15.02.2019 - Pierwsza tłocznia w Opolskiem, szesnasta w GAZ-SYSTEM


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.