Rozbudowa Tłoczni gazu w Goleniowie

http://www.baltic-pipe.eu/pl/

Rozbudowa Tłoczni gazu Goleniów związana jest bezpośrednio z realizacją projektu Baltic Pipe. W ramach inwestycji zostaną wybudowane nowe gazociągi o znaczeniu strategicznym dla Polski oraz zostaną rozbudowane istniejące tłocznie gazu.Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie www.baltic-pipe.eu

 Opis inwestycji

  •     moc tłoczni po rozbudowie: 30 MW ( w tym 2 sprężarki o mocy 10 MW oraz 2 sprężarki o mocy 5 MW)
  •     lokalizacja - gmina Goleniów, województwo zachodniopomorskie

 Harmonogram inwestycji

  •     III kwartał 2019 r.  - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
  •     III kwartał 2022 r.  – termin zakończenia budowy

Wykonawca dokumentacji projektowej

Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A

Korzyści z realizacji inwestycji

Nowa tłocznia gazu Goleniów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Północ – Południe.

Dla gminy, na terenie której tłocznia zostanie rozbudowana istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki.

Podstawa Prawna
Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami („Specustawa”) (Art: 38 pkt 2) lit. z)).

 Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 i 2015 roku przyznała inwestycji  Baltic Pipe status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”).

24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, w tym także z uwzględnieniem projektu Baltic Pipe, co podkreśla jego regionalne znaczenie. 

Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM realizuje inwestycję w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu budowy tłoczni, który uzyskał status projektu o wspólnego zainteresowania, za pomocą formularza.

 

Informacje prasowe

19.12.2017 Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017 Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season

03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season 

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

15.03.2016  GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi

16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na  znajduje się na www.baltic-pipe.pl i w zakładce Baltic Pipe


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.