Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola

Opis inwestycji

Podstawowe parametry inwestycji:

  • gazociąg wysokiego ciśnienia,
  • średnica: 1000 mm,
  • ciśnienie robocze: 8,4 MPa,
  • długość ok. 97 km

W grudniu 2016 roku zakończono fazę projektowania i uzyskano komplet decyzji pozwolenia na budowę.

Wykonawcami prac projektowych były firmy ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz ARCADIS Sp. z o.o.

Wykonawcą Robót Budowlanych jest konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawuje firma MGGP S.A.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2020 r.


Lokalizacja inwestycji

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwach: podkarpackim i małopolskim. Jego trasa przebiegać będzie przez gminy: Sanok, Zarszyn, Haczów, Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Kołaczyce, Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Skrzyszów.

Korzyści z realizacji inwestycji

Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola stanowi ważny etap wdrożenia na terenie Polski koncepcji środkowoeuropejskiego Korytarza gazowego Północ-Południe, który umożliwi dwukierunkowy przesył gazu na osi północ – południe. Jest elementem koncepcji południowej nitki korytarza, która stanowi jego przedłużenie w kierunku wschodnim.

Budowa tego gazociągu umożliwi przesył gazu na Podkarpacie oraz  Słowację z wykorzystaniem planowanego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja, a także przesył gazu w stronę Ukrainy, czyli kierunku odwrotnym do obecnego. Budowa gazociągu pozwoli także na przesył gazu z importu z Hermanowic do Pogórskiej Woli oraz dalej w kierunku Śląska, jak również przesył gazu z Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina do systemu przesyłowego bezpośrednio w kierunku zachodnim. Wpłynie to na znaczne zmniejszenie kosztów pracy systemu przesyłowego przez skrócenie trasy przesyłu gazu z importu.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.


Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 z późniejszymi zmianam). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt wspólnego zainteresowania 

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of Common Interest) i podtrzymała go w dwóch kolejnych listach publikowanych w latach 2015 i 2017. Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Strachocina - Pogórska Wola w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Strachocina - Pogórska Wola, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Konsultacje środowiskowe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa relacji Strachocina- Pogórska Wola” 

Wydanie decyzji środowiskowej

5 lipca 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi (znak decyzji WOOŚ.4203.12.2015.AH.127).
9 września 2016 r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi uzyskała klauzulę ostateczności.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

Dla gazociągu relacji Strachocina-Pogórska Wola, Wojewoda Małopolski (18.08.2016 r.) i Wojewoda Podkarpacki (28.09.2016 r.) wydali decyzje lokalizacyjne.

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

19.10.2016 r. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dla odcinka gazociągu przebiegającego przez teren województwa małopolskiego.

Wojewoda Podkarpacki wydał dwie decyzje o pozwoleniu na budowę - odrębnie dla etapu I i etapu II inwestycji. Obie decyzje zostały wydane z dniem 08.12.2016 r.

 
Informacje prasowe

04.07.2018 Nowoczesne techniki spawalnicze przyspieszą budowę gazociągów

15.12.2017 Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola wchodzi w etap realizacji

07.12.2017 Prawie 237 mln zł dofinansowania na budowę gazociągu Strachocina - Pogórska Wola

19.11.2015 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uznane za kluczowe dla integracji energetycznej UE w rejonie Europy Środkowej

29.10.2015 Decyzja środowiskowa dla połączenia Strachocina - Pogórska Wola

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)
 

 

 


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.