Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola

Opis inwestycji

Celem projektu jest budowa gazociągu Strachocina - Pogórska Wola o długości ok. 98 km i średnicy 1000 mm. Gazociąg stanowił będzie odcinek magistrali 700 mm Hermanowice-Pogórska Wola lokalizowanej po nowej trasie.

Trasa gazociągu przebiegać będzie przez gminy: Sanok, Zarszyn, Haczów, Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Frysztak, Kołaczyce, Brzostek, Pilzno, Skrzyszów.

Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2019 r.

Podstawa prawna

Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Korzyści

Budowa tego gazociągu pozwoli na przesył gazu z importu z Hermanowic do Pogórskiej Woli oraz dalej w kierunku Śląska, jak również przesył gazu z Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina do systemu przesyłowego bezpośrednio w kierunku zachodnim. Wpłynie to na znaczne zmniejszenie kosztów pracy systemu przesyłowego przez skrócenie trasy przesyłu gazu z importu.

  • zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego w kierunku zachodnim,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez umożliwienie pełnego wykorzystania mocy rozbudowywanego magazynu gazu.

Koszty inwestycji

  • szacunkowa wartość inwestycji: 512 mln PLN

 

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perspektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Strachocina - Pogórska Wola w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Strachocina - Pogórska Wola, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Czytaj o dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Informacje prasowe

27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)
 

 


Newsletter
Copyright © 2014 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.