Rozbudowa tłoczni gazu Odolanów

http://www.baltic-pipe.eu/pl/

Rozbudowa Tłoczni gazu Odolanów związana jest bezpośrednio z realizacją Projektu Baltic Pipe, w ramach którego zostaną wybudowane nowe gazociągi i  rozbudowane zostaną istniejące tłocznie gazu. Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie ww.baltic-pipe.eu

Opis inwestycji

  • moc tłoczni po rozbudowie -  30 MW w tym:
    30MW- I etap(faza realizacji), 20 MW - II etap (faza projektowania)
  • lokalizacja: gmina Odolanów, województwo wielkopolskie

 

 

 

Wykonawca dokumentacji projektowej
PGNiG GAZOPROJEKT S.A

Harmonogram inwestycji

  • I kwartał 2020 r. - uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę
  • III kwartał 2022 r. - zakończenie realizacji inwestycji


Korzyści
Nowa tłocznia gazu Odolanów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Północ – Południe.

Dla gminy, na terenie której tłocznia zostanie rozbudowana istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki.


Podstawa prawna


Projekt o znaczeniu wspólnotowym
Komisja Europejska w październiku 2013 i 2015 roku przyznała inwestycji  Baltic Pipe status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”).
24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, w tym także z uwzględnieniem projektu Baltic Pipe, co podkreśla jego regionalne znaczenie. 


Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.


GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję rozbudowy tłoczni w Odolanowie w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu rozbudowy tłoczni w Odolanowie, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji

Wojewoda Wielkopolski 25 lipca 2019 r.  wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu polegającej na  rozbudowie Tłoczni Gazu Odolanów.

Informacje prasowe

29.07.2019 Wszystkie tłocznie w Batic Pipe z decyzjami lokalizacyjnymi

02.07.2019 Startuje akcja edukacyjna "Lato z Baltic Pipe"

01.02.2019 Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego

24.01.2019 Blisko 215 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na prace budowlane Baltic Pipe

12.12.2018 GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii

30.11.2018 Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe 

17.07.2018 Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018

20.06.2018 Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe

24.05.2018 Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

15.04.2018 Baltic Pipe to jeden z filarów rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce

23.03.2018 Decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów Projektu Baltic Pipe

09.03.2018 Baltic Pipe to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski

06.03.2018 Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Baltic Pipe

30.01.2018 Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

29.01.2018 Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe

29.01.2018 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF ENERGY 2017

22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe

19.12.2017 Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

 19.12.2017  Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  Pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM  i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017  Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season

03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season 

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

 27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na  znajduje się na www.baltic-pipe.pl

i w zakładce Baltic Pipe

Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami („Specustawa”) (Art: 38 pkt 2) lit. z)).

Wyłączna odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w publikacji.


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.