Rozbudowa tłoczni gazu Odolanów

Rozbudowa Tłoczni gazu Odolanów związana jest bezpośrednio z realizacją Projektu Baltic Pipe. W ramach tej inwestycji zostaną wybudowane nowe gazociągi i  rozbudowane zostaną istniejące tłocznie gazu. Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe znajduje się na stronie ww.baltic-pipe.eu

Opis inwestycji

  • moc tłoczni po rozbudowie -  65 MW w tym:
    30MW (I etap: w tym 2 sprężarki o mocy 20 MW oraz 2 sprężarki o mocy 5 MW), 20 MW (II etap w tym 2 sprężarki o mocy 10 MW)
  • lokalizacja: gmina Odolanów, województwo wielkopolskie

 

 

Wykonawca dokumentacji projektowej
Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A

Harmonogram inwestycji

  • II kwartał 2019 r. - uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę
  • III kwartał 2022 r. - zakończenie realizacji inwestycji


Korzyści
Nowa tłocznia gazu Odolanów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Północ – Południe.

Dla gminy, na terenie której tłocznia zostanie rozbudowana istotną korzyścią będą corocznie odprowadzane przez GAZ-SYSTEM podatki.


Podstawa prawna


Projekt o znaczeniu wspólnotowym
Komisja Europejska w październiku 2013 i 2015 roku przyznała inwestycji  Baltic Pipe status „Projektu wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”).
24 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała trzecią europejską listę projektów w sektorze gazu ziemnego, w tym także z uwzględnieniem projektu Baltic Pipe, co podkreśla jego regionalne znaczenie. 


Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI.


GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję rozbudowy tłoczni w Odolanowie w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu rozbudowy tłoczni w Odolanowie, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.
 

Informacje prasowe

 19.12.2017  Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni

30.11.2017  Pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM  i Energinet

28.11.2017  GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni

24.11.2017  Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej

31.10.2017  Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season

03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska

25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017

6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season 

7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe

 27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 

15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)

 Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe na  znajduje się na www.baltic-pipe.pl

i w zakładce Baltic Pipe

Projekt jest realizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Dz. U. z dnia 4 czerwca 2009 r. z późniejszymi zmianami („Specustawa”) (Art: 38 pkt 2) lit. z)).


Copyright © 2016 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.